Що потрібно для отримання спадщини.

Для отримання (оформлення) спадщини необхідно:
1. У встановлений законом термін подати заяву в нотаріальну контору про
прийняття спадщини.
Заява подається нотаріусу за місцем відкриття спадщини. Місцем відкриття
спадщини є останнє місце проживання / реєстрації спадкодавця. В разі, якщо спадкодавець проживав на території іноземної держави, але на території України у нього залишилося нерухоме майно (більша його частина), то заява подається до нотаріальної контори за місцем знаходження такого нерухомогомайна.
Також слід пам'ятати про термін для  подачі заяви  про прийняття спадщини- шість місяців з моменту відкриття спадщини. Спадщина відкривається внаслідок смерті особи (спадкодавця) або оголошення її померлою.
Часом відкриття спадщини є день смерті. Саме з дня смерті (з дня оголошення
особи померлою) починається шестимісячний термін для подачі заяви про прийняття
спадщини.
Якщо спадкоємець пропустить цей термін, то вважається що він не прийняв спадщину, що, в свою чергу, дає можливість претендувати на спадковане майно іншим спадкоємцям.
Надання додаткового часу для подачі заяву можливо шляхом звернення до суду. При цьому, спадкоємцю необхідно буде довести, що термін був пропущений з поважної причини. (Перебування особи за кордоном не є поважною причиною згідно з практикою Верховного Суду України).

Заяву можна подати кількома способами:
- самостійно
- поштою
- через представника
При самостійної подачі заяви спадкоємцю необхідно за місцем відкриття спадщини звернутися до нотаріуса і заповнити заяву.
Після чого, нотаріус перевіряє в Спадковому реєстрі наявність раніше відкритої
спадкової справи і, якщо такої справи немає, заводить спадкову справу. Після чого
нотаріус повідомляє про необхідний перелік документів для оформлення спадщини.

Також заяву про прийняття спадщини можливо відправити поштою. Для правильного оформлення заяви, спадкоємцю необхідно звернутися до нотаріуса в країні перебування (або в Консульство України), заповнити заяву, легалізувати  і відправити в нотаріальну контору за місцем відкриття спадщини.

Через представника, заява подається, якщо у спадкоємця немає часу або можливості з якихось причин займатися спадковою справою. Як правило, представник готує зразки необхідних документів для правильного їх оформлення в країні (місті)перебування спадкоємця (заяви, довіреності). Надаліпредставник збирає необхідний пакет документів і веде спадкову справу до отримання свідоцтва про право на спадщину.

2. Після подачі заяви про прийняття спадщини, спадкоємець або його представник,
збирає встановленний нотаріусом необхідний пакет документів для оформлення свідоцтва про право на спадщину.
Як правило це:
- Заповіт або документи, що підтверджують родинні зв'язки;
- Картка платника податків;
- Архівна інформація БТІ на нерухоме майно;
- Звіт про оцінку з реєстрацією в ФДМУ;
- Документи, що підтверджують оплату податків і зборів.
3. Після закінчення шести місяців, спадкоємець, який прийняв спадщину, може одержати
свідоцтво про право на спадщину. Якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців, свідоцтво про право на спадщину видається кожному з них із визначенням імені та часток у спадщині інших спадкоємців.

Для отримання консультації з питань процедури спадкування, а також оформлення спадщини, ви можете звернутися до адвоката, фахівця в галузі спадкового права.